فایل های دسته بندی رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

پاورپوينت اقتصاد محيط زيست و منابع طبيعي - ترجمه حميدرضا ارباب فصل پنجم صفحه 243 تا 260

پاورپوينت فصل پنجم صفحه 243 تا 260 كتاب اقتصاد محيط زيست و منابع طبيعي - ترجمه حميدرضا ارباب

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل مباني اقتصاد روستايي

پروژه مبانی اقتصاد روستای

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق اقتصاد ایران در ادوار تاريخ ايران

تحقيق اقتصاد ایران در ادوار تاريخ ايران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي فصل 22: اقتصاد سنجي سريهاي زماني

پاورپوينت فصل بیست و دوم: اقتصاد سنجي سريهاي زماني: پيش بيني با استفاده از مدلهاي VAR و ARIMA كتاب مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت مباني اقتصاد سنجي گجراتی ترجمه حميد ابريشمی فصل 21 ايستایی، ریشه های واحد و هم انباشتگی

پاورپوينت فصل بیست و یکم: ايستایی، ریشه های واحد و هم انباشتگی كتاب مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي فصل بیستم روش‎هاي معادلات همزمان

پاورپوينت فصل بیستم روش‎هاي معادلات همزمان كتاب مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي فصل نوزدهم مسأله تشخيص

پاورپوينت فصل نوزدهم مسأله تشخيص كتاب مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي فصل هجدهم مدل‎هاي معادلات همزمان

پاورپوينت فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان كتاب مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت مباني اقتصاد سنجي گجراتي و ابريشمي فصل 17 مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي

پاورپوينت فصل هفدهم مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي كتاب مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی