فایل های دسته بندی رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

فايل ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB)

ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اوراق مشتقه قرارداد ها و پیمان های آتی و اختیارها

پاورپوينت اوراق مشتقه قرارداد ها و پیمان های آتی و اختیارها

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق انواع ماليات و انواع تقسيمات آن و نحوه محاسبه

تحقيق انواع ماليات و انواع تقسيمات آن و نحوه محاسبه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت رابطه بین رفتار زیست محیطی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت پذیری اجتماعی

پاورپوينت رابطه بین رفتار زیست محیطی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت پذیری اجتماعی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه كرمي فصل 8 سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذران و اعتبار ده

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه كرمي فصل هشتم سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذران و اعتبار دهندگان

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل هفتم چارچوب نظری FASB

پاورپوينت فصل 7 چارچوب نظری FASB از تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 7 چارچوب نظری FASB

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل هفتم چارچوب نظری FASB

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 6 در جستجوی اهداف

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل ششم در جستجوی اهداف

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل پنجم بدیهیات اصول و مفاهیم

پاورپوينت فصل 5 بدیهیات اصول و مفاهیم از تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی