فایل های دسته بندی رشته برق و مخابرات (کارآموزی_و_گزارشات) - صفحه 1

دانلود گزارش کارورزی در اداره برق منطقه ای

دانلود گزارش کارآموزی در اداره برق منطقه ای کوار مربوط به رشته برق صنعتي - در مهندسی برق، واژه زمین یا ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی می‌تواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازگیری می‌کنند.

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل