فایل های دسته بندی رشته پزشکی - صفحه 1

آزمایشگاه میکروب شناسی 1 - جزوه عملی درس میکروب شناسی I

آزمایشگاه میکروب شناسی 1 - جزوه عملی درس میکروب شناسی I

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ترجمه شده گزارش موردی و مرور ادبیات: تامپوناد قلبی به عنوان عارضه هماتوپوئز خارج مغز

دانلود مقاله ترجمه گزارش موردی و مرور ادبیات: تامپوناد قلبی به عنوان عارضه هماتوپوئز خارج مغز استخوان پریکاردیال 2016 Case report and literature review: cardiac tamponade as a complication of pericardial extramedullary hematopoiesis

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت انتقال ژن در باكتري ها

پاورپوينت انتقال ژن در باكتري ها

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اصول پيشگيري و تشخيص زودرس سرطان

پاورپوينت اصول پيشگيري و تشخيص زودرس سرطان

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت آزمايش كراس مچ Cross Match Test

پاورپوينت آزمايش كراس مچ Cross Match Test

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت آزمايش CRP (C –Reactive protein)

پاورپوينت آزمايش CRP (C –Reactive protein)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اصول درمان شناسی بیماری های چشم به صورت سنتي

پاورپوينت اصول درمان شناسی بیماری های چشم به صورت سنتي

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

پاورپوينت اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ابزار بررسي آمادگي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني در حوادث و بالايا

ابزار بررسي آمادگي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني در حوادث و بالايا

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی