فایل های دسته بندی رشته دندانپزشکی (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

مقاله انواع مواد پركننده دندان و نحوه قالب گيري آن و چگونگي انبار و نگهداشت مواد دنداني

مقاله انواع مواد پركننده دندان و نحوه قالب گيري آن و چگونگي انبار و نگهداشت مواد دنداني

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل مواد پركننده دندان و تركيبات آنها

مقاله مواد پركننده دندان و تركيبات آنها

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل مواد و نحوه ساخت انواع روكش دندان

مقاله مواد و نحوه ساخت انواع روكش دندان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل مروري بر كارايي روكش هاي استيل زنگ نزن در ترميم دنادن هاي مولر شيري

مقاله مروري بر كارايي روكش هاي استيل زنگ نزن در ترميم دنادن هاي مولر شيري

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل مروري بر الزامات طراحي مكانيكي ايمپلت‌هاي دنداني و مواد ساخت آن

مقاله مروري بر الزامات طراحي مكانيكي ايمپلت‌هاي دنداني و مواد ساخت آن

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل نقش و كاربرد فناوري نانو در دندانپزشكي و مواد دنداني

مقاله نقش و كاربرد فناوري نانو در دندانپزشكي و مواد دنداني

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل