فایل های دسته بندی رشته مهندسی پزشکی - صفحه 1

پاورپوينت و word چشم مصنوعي

پاورپوينت و word چشم مصنوعي

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تصويرگيری به روش تشدید مغناطيسی MRI (Magnetic Resonance Imaging)

پاورپوينت تصويرگيری به روش تشدید مغناطيسی MRI (Magnetic Resonance Imaging)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اكوكارديو گرافي

پاورپوينت اكوكارديو گرافي

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل