فایل های دسته بندی رشته صنایع (کارآموزی_و_گزارشات) - صفحه 1

كارآموزي آشنایی با آزمونهای فرآورده های پنیر در شرکت البرز شیر گلستان (ارگ)

كارآموزي شرکت البرز شیر گلستان (ارگ) آشنایی با آزمونهای فرآورده های پنیر

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كارآموزي آشنایی با آزمونهای فرآورده های گوشتی(همبرگر و کباب لقمه)

دانلود گزارش كارآموزي شرکت فرآورده های گوشت پنج قلم کوسره جنگل گلستان(کاکتوس) آشنایی با آزمونهای فرآورده های گوشتی(همبرگر و کباب لقمه)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمايش پليمر دستگاه جذب و دفع گاز رشته صنايع

دانلود گزارش آزمايش رشته صنايع پليمر دستگاه جذب و دفع گاز - اساس کار برج ها افزايش سطح تماس بين فازها مي باشد که اين افزايش ممکن است توسط سيني يا پرکن تامين شود. چگونگي تماس گاز و مايع بسته به نوع وسيله متفاوت است . در ساخت برج ها بر حسب شرايط عملياتي و خوردگي مي توان از انواع مواد مانند شيشه ، ....

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل