فایل های دسته بندی کشاورزی و دامپروری - صفحه 1

دانلود گزارش آزمايشگاه اثر پتانسیل آب بر جوانه زدن بذر

دانلود گزارش آزمايشگاه اثر پتانسیل آب بر جوانه زدن بذر - هدف: بررسی seed priming و نقش آب در گیاه که به چه میزان آب را جذب می‌کند و به چه صورت‌هایی روی گیاه تأثیر می‌گذارد.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کار آزمایشگاه گیاه شناسی

گزارش کار آزمایشگاه گیاه شناسی هاي خرزهره و كرك زيتون و شمعداني و تك لپه اي و تره و پياز و نعناع

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل