فایل های دسته بندی رشته حسابداری (مقالات_و_تحقیقات) - صفحه 1

فایل ترجمه شده مفهوم ابداعي و تمايلاتي براي تصميم گيري مالي (بخشي از كتاب)

مقاله ترجمه شده مفهوم ابداعي و تمايلاتي براي تصميم گيري مالي ترجمه مقاله Implications of Heuristics and Biases for Financial Decision-Making

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده تاريخچه و چارچوب مفهومي حسابداري پايندگي

ترجمه مقاله Sustainability accounting—a brief history and conceptual framework مقاله ترجمه شده تاريخچه و چارچوب مفهومي حسابداري پايندگي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده حسابداري ارزش منصفانه و دارايي هاي نقدي شركت 2017

ترجمه مقاله Fair value accounting and corporate cash holdings مقاله ترجمه شده حسابداري ارزش منصفانه و دارايي هاي نقدي شركت 2017

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده تاثير تخصص كميته حسابرسي روي كيفيت آن شواهد و قرائن از هزينه هاي حسابرسي انگليس 2017

ترجمه مقاله The impact of audit committee expertise on audit quality: Evidence from UK audit fees مقاله ترجمه شده تاثير تخصص كميته حسابرسي روي كيفيت آن شواهد و قرائن از هزينه هاي حسابرسي انگليس 2017

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده اخلاق قضاوت در حسابداري توسعه ديدگاه شناخت 1990

ترجمه مقاله Ethical judgments in accounting: A cognitive-developmental perspective مقاله ترجمه شده اخلاق قضاوت در حسابداري توسعه ديدگاه شناخت 1990

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی

مقاله ترجمه شده تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی ترجمه مقاله The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه فایل رابط بازاريابي، حسابداري، مشكلات و فرصت ها The marketing-accounting interface – prob

دانلود ترجمه مقاله The marketing-accounting interface – problems and opportunities مقاله ترجمه شده رابط بازاريابي، حسابداري، مشكلات و فرصت ها

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه فایل نقش حسابرسی داخلی در تشخیص و پیشگیری از تقلب The Role of Internal Audit in Fraud Pre

دانلود ترجمه مقاله The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection مقاله ترجمه شده نقش حسابرسی داخلی در تشخیص و پیشگیری از تقلب

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری

ترجمه مقاله Corporate Social Disclosures and Accounting Theories مقاله ترجمه شده شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی