فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

مقاله ترجمه شده بررسي قطع اجراي سياست مطالعه موردي سياست هاي سازماني در انگلستان 2016

ترجمه مقاله Exploring the disconnect in policy implementation: A case of enterprise policy in England مقاله ترجمه شده بررسي قطع اجراي سياست مطالعه موردي سياست هاي سازماني در انگلستان 2016

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده 2011 اعتبارسنجي تجربي از ارزيابي سياست هاي عمومي مدل هاي ارزيابي و كيفيت شواهد

ترجمه مقاله Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence مقاله ترجمه شده 2011 اعتبارسنجي تجربي از ارزيابي سياست هاي عمومي مدل هاي ارزيابي و كيفيت شواهد 2011

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده بررسی تاثیر انواع ریسک و کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونی

ترجمه مقاله بررسی تاثیر انواع ریسک و کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک ملی ایران: مطالعه موردی، مدیران واحدهای تولیدی شهرکتهای صنعتی استان گلستان- An investigation to the effects of risk and quality of services on e-banking customer satisfaction: Case study industri

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل