فایل های دسته بندی رشته شیمی (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

دانلود ترجمه فایل پژوهش پتانسیومتری کی لیت سازی هیدروکینون و کمپلکس های مس (II) – مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله پژوهش پتانسیومتری کی لیت سازی هیدروکینون و کمپلکس های مس (II) 2010 - pH Potentiometric Investigation Chelating Tendencies Hydroquinone Phenol Copper Complexes

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه طراحی راکتور پیشرفته دانشگاه تربیت مدرس

جزوه طراحی راکتور پیشرفته دانشگاه تربیت مدرس

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل زكريا رازي

مقاله زكريا رازي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پايان نامه روشهای حذف فنل و بیس فنل از پسابهای صنعتی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی روشهای حذف فنل و بیس فنل از پسابهای صنعتی - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پايان نامه بررسی برج های خنک کننده cooling tower

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی برج های خنک کننده (cooling tower) - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل تصفيه هيدروکربورهاي نفتي بابيوراکتورهاي غشايي در مقياس آزمايشگاهي

دانلود مقاله بررسی تصفيه هيدروکربورهاي نفتي بابيوراکتورهاي غشايي در مقياس آزمايشگاهي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل بررسي كارايي فناوري بيورآكتور غشايي مستغرق در تصيفه فاضلاب شهري در فاضلاب خام ورودي به تصفيه

دانلود مقاله بررسي كارايي فناوري بيورآكتور غشايي مستغرق در تصيفه فاضلاب شهري در فاضلاب خام ورودي به تصفيه خانه فاضلاب كرج

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پايان نامه بررسي عملكرد بيوراكتورهاي غشايي زيستي و بيوراكتورهاي غشايي و كاربرد آن در تصفيه آب

پايان نامه بررسي عملكرد راكتورهاي غشاء زيستي و بيوراكتورهاي غشايي و كاربرد آن در تصفيه آب

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق سوخت هيدروژن

تحقيق سوخت هيدروژن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی