فایل های دسته بندی رشته مهندسی آب و هواشناسي (کارآموزی_و_گزارشات) - صفحه 1

تحقیق گزارش ایستگاه سینوپتیک شهر سقز

دانلود گزارش تجزيه و تحليل داده هاي ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهر سقز - سقز ،یکی از شهرهای استان کردستان میباشد.این شهربعد از سنندج بزرگ ترین شهر استان میباشد که درعرض های'15 °36 شمالی و'16°46 شرقی قرار دارد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تجزيه و تحليل داده هاي اقليمي ايستگاه هاي هواشناسي

پروژه درس هوا و اقليم شناسي و گزارش تجزيه و تحليل داده هاي اقليمي ايستگاه هاي هواشناسي

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل