فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

مقاله ترجمه شده شاخص وضعیت پایین در فرزندان نوجوان مادران مبتلا به دیابت حاملگی : یک نشانگر ریسک

مقاله ترجمه شده شاخص وضعیت پایین در فرزندان نوجوان مادران مبتلا به دیابت حاملگی : یک نشانگر ریسک برای ایجاد اختلال تحمل گلوکز در جوانان

قیمت : 12,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده تاثير8 هفته ورزش‌ استقامتي عضلاني عصبي ديناميك برعملكرد و كيفيت زندگي سكته ناقص كرده

ترجمه مقاله The Effect of 8 Weeks of Dynamic Neuromuscular Stability (DNS) Exercises on the Performance and Quality of Men and Women's Life with Apoplexy (Stroke) مقاله ترجمه شده تأثير 8 هفته ورزش‌هاي استقامتي عضلاني عصبي ديناميك (DNS) بر عملكرد و كيفيت زندگي زنان و مردان حمله سكته ناقص

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده ايمني دروني و انعطاف پذير در ماهي تودوست يك بررسي 2011

ترجمه مقاله Innate and adaptive immunity in teleost fish: a review مقاله ترجمه شده ايمني دروني و انعطاف پذير در ماهي تودوست مقاله مروري 2011

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده زيست شناسي رشد پيش زادي 2006

ترجمه مقاله the biology of prenatal development مقاله ترجمه شده زيست شناسي رشد پيش زادي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده خطر بيماري قلبي عروقي در بيماران مبتلا به چربي غيرالكلي كبد

مقاله ترجمه شده خطر بيماري قلبي عروقي در بيماران مبتلا به چربي غيرالكلي كبد ترجمه مقاله Risk of Cardiovascular Disease in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن ترجمه شده رژيم والارد ترجمه متن Vollaard regimen

متن ترجمه شده رژيم والارد ترجمه متن Vollaard regimen

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده رابطه بین الگوهای غذایی و سلامت روانی در نوجوانی

مقاله ترجمه شده رابطه بین الگوهای غذایی و سلامت روانی در نوجوانی ترجمه مقاله The association between dietary patterns and mental health in early adolescence

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده عوامل نيتريك اكسيد سگيتالهاي انتقال حد واسط انسولين را در ماهيچه اسكلتي موش از بين

مقاله ترجمه شده عوامل نيتريك اكسيد سگيتالهاي انتقال حد واسط انسولين را در ماهيچه اسكلتي موش از بين مي برند Nitric oxide agents impair insulin mediated signal transduction in rat skeletal muscle

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده سد كردن گيرنده در جمع شدن رگهاي خون در برابر جلوگيري تبديل كردن آنزيم در ديابت نوع

ترجمه مقاله سد كردن گيرنده در جمع شدن رگهاي خون در برابر جلوگيري تبديل كردن آنزيم در ديابت نوع دوم مقاله ترجمه شده Angiotensin-Receptor Blockade versus Converting–Enzyme Inhibition in Type 2

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی