فایل های دسته بندی رشته روانشناسی و مشاوره (مقالات_و_تحقیقات) - صفحه 1

فایل ترجمه شده موسيقي درماني در اختلال اضطراب فراگير 2015

مقاله ترجمه شده موسيقي درماني در اختلال اضطراب فراگير 2015 Music therapy in generalized anxiety disorder

قیمت : 32,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده دلبستگی همسالان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده های سلامت (خوب بودن) روانی

مقاله ترجمه شده Peer attachment and class emotional intelligence as predictors of adolescents psychological well-being: A multilevel approach ترجمه مقاله دلبستگی همسالان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده های سلامت (خوب بودن) روانی نوجوانان: یک رویکرد چند سطحی

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده دین، معنویت و سلامت روان، ترجمه فایل Religion, Spirituality, and Mental Health

مقاله ترجمه شده دین، معنویت و سلامت روان، ترجمه مقاله Religion, Spirituality, and Mental Health

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده نشان دادن رابطه تفكر خلاقانه براي خواندن و نوشتن، ترجمه فایل Exploring the relation

مقاله ترجمه شده نشان دادن رابطه تفكر خلاقانه براي خواندن و نوشتن، ترجمه مقاله Exploring the relationship of creative thinking to reading and writing

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی والدین روی خودانگاره، افسردگی

مقاله ترجمه شده اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی والدین روی خودانگاره، افسردگی، ترجمه مقاله عنوان اصلی مقاله: The effectiveness of person-centered therapy and cognitive psychology ad-din group counseling on self-concept, depression and resilience of pregnant out-of-wedlock te

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل