اخرین محصولات ثبت شده

پروژه تامین مالی از بازار سرمایه

پروژه تامین مالی از بازار سرمایه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مالی روش های تامین مالی شرکت های سهامی

پروژه مالی روش های تامین مالی شرکت های سهامی

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسي جنبش شيعي بحرين

بررسي جنبش شيعي بحرين و معرفي انواع سازمان هاي آن

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق شركت و معاونت در جرم از كتاب عبدالقادر عوده

تحقيق شركت و معاونت در جرم از كتاب عبدالقادر عوده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق بررسی فقهی و حقوقی معاونت در جرم

تحقيق بررسی فقهی و حقوقی معاونت در جرم

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه بررسي مفاهيم و اصطلاحات مشاوره در مثنوي معنوي مولانا

پروژه اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوي معنوي مولانا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله توليد برق با استفاده از انرژي موج

مقاله توليد برق با استفاده از انرژي موج

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تحلیل اندر کنش سازه و سیال در یک مبدل موج-نیرو از نوع جاذب نقطه ای سیستم های انتقال آب

مقاله تحلیل اندر کنش سازه و سیال در یک مبدل موج نیرو از نوع جاذب نقطه ای سیستم های انتقال آب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پايان نامه توليد برق از طريق جزر و مد

پايان نامه توليد برق از طريق جزر و مد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه بررسي انواع روش هاي توليد انرژي الكتريكي از اقيانوس ها و منابع آبي

پروژه بررسي انواع روش هاي توليد انرژي الكتريكي از اقيانوس ها و منابع آبي

قیمت : 41,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تفاوت رونق توليد با جهش توليد

مقاله تفاوت رونق توليد با جهش توليد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تاثير كرونا بر اقتصاد ايران و جهان

مقاله تاثير كرونا بر اقتصاد ايران و جهان

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل