اخرین محصولات ثبت شده

مقاله هيجانات و تاثير آن در عملكرد و چگونگي كنترل آن

مقاله هيجانات و تاثير آن در عملكرد و چگونگي كنترل آن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق اقتصاد ایران در ادوار تاريخ ايران

تحقيق اقتصاد ایران در ادوار تاريخ ايران

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله افزايش جمعيت و تغيير كاربري اراضي كشاورزي در باقر شهر

مقاله افزايش جمعيت و تغيير كاربري اراضي كشاورزي در باقر شهر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اطلاعات دارويي سووفلوران

پاورپوينت اطلاعات دارويي سووفلوران

قیمت : 17,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اضطراب در كودكان

پاورپوينت اضطراب در كودكان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق اصول، کلیات و روش های مختلف نگهداری

تحقيق اصول، کلیات و روش های مختلف نگهداری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تاكید بر قانون تجارت الکترونیک ایران

مقاله اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت رابطه بین رفتار زیست محیطی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت پذیری اجتماعی

پاورپوينت رابطه بین رفتار زیست محیطی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت پذیری اجتماعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی از کتاب دکتر سیف

پاورپوینت اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی بر اساس کتاب دکتر سیف

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اخلاق حرفه ای در پرستاری و مامایی

پاورپوينت اخلاق حرفه ای در پرستاری و مامایی

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اخلاق حرفه ای در پرستاری

پاورپوينت اخلاق حرفه ای در پرستاری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق معرفي و تحليل مسجد شيخ لطف الله

تحقيق معرفي و تحليل مسجد شيخ لطف الله

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل