ترجمه مقاله يادگيري زبان دوم در كلاس درس، شش پيشنهاد براي تدريس در كلاس درس (بخشي از كتاب)

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

عنوان انگلیسی مقاله:

Second Language Learning in The Classroom Six proposals for classroom teaching

عنوان فارسی مقاله:
يادگيري زبان دوم در كلاس درس، شش پيشنهاد براي تدريس در كلاس درس 

سال: 1993 عنوان سايت منتشركننده مقاله: فصل 6 كتاب

عنوان كتاب: How Languages are Learned (ويرايش سوم)

وضعيت ترجمه : بسيار عالي (شيوا و قابل فهم)

تعداد صفحات انگليسي: 15 صفحه         تعداد صفحات فارسي: 23 صفحه

مقاله انگليسي: كليك كنيد

 

Preview

In this chapter, we examine six proposals for second and foreign language teaching, provide examples from classroom interaction to illustrate how the proposals get translated into classroom practice, and discuss research findings that help to assess their effectiveness. The labels we have given these proposals are:

1    Get it right from the beginning

2    Just listen … and read

3    Let’s talk

4    Get two for one

5    Teach what is teachable

6    Get it right in the end

Proposals for teaching

Many theories have been proposed for the best way to learn a second language in the classroom. Even more teaching methods and materials have been developed to implement these theories. But the only way to answer the question ‘What is the best way to promote language learning in classrooms?’ is through research that specifically investigates relationships between teaching and learning.

To assess proposals for classroom practice, we need to use a range of research approaches, from large-scale quantitative to in-depth qualitative studies. As we saw in Chapter 5 , quantitative research may be essentially descriptive. However, it may also be experimental, involving careful control of the variables that may influence learning. The goal of experimental studies is usually to identify specific variables that may affect learning similarly in different environments and find ways of measuring these effects. These studies often involve large numbers of learners in an effort to avoid the possibility that the unusual behaviour of one or two individuals might lead to a misleading conclusion about learners in general.

Qualitative research, including ethnographies and case studies, often involves small numbers, perhaps one class or only one or two learners in that class. The emphasis is not on what is most general but rather on a thorough understanding of what is particular about what is happening in this classroom. As pointed out by Ann Burns (2010) and others, while quantitative and qualitative research are important in assessing theoretical proposals, action research carried out by teachers in their own classrooms is also essential to answer specific local questions. In this chapter we focus mainly on experimental studies. These are studies that were designed to test hypotheses about how teaching affects second language learning. Readers are encouraged to follow up with further reading but also to explore related questions through research activities within their own teaching and learning environments.

1 Get it right from the beginning

‘Get it right from the beginning’ is probably the proposal that characterizes more second and foreign language instruction than any other kind. Although communicative language teaching has come to dominate in some environments, the structure-based approaches discussed in Chapter 5 , especially grammar translation, remain widespread.

The grammar translation approach has its origin in the teaching of classical languages (for example, Greek and Latin). Students were presented with vocabulary lists, often accompanied by translation equivalents, and grammar rules. The original purpose of this approach was to help students read literature rather than to develop fluency in the spoken language. It was also thought that this approach provided students with good mental exercise to help develop their intellectual and academic abilities.

In a typical grammar translation activity, students read a text together line by line and are asked to translate it from the target language into their native language. Students may answer comprehension questions based on the passage, often in their first language. The teacher draws attention to a specific grammar rule that is illustrated by the text (for example, a certain verb form). Following this, the students are given an exercise in which they are asked to practise the grammar rule, for example, by filling in the blanks with the appropriate verb form in a series of decontextualized sentences that may or may not be related to the text they have read and translated.

Audiolingual instruction arose in part as a reaction to the grammar translation approach. The argument was that, unlike grammar translation teaching, in which students learned about the language, audiolingual teaching would lead students to actually speak the language (Brooks 1960; Lado 1964). In Chapter 4 , we saw that the audiolingual approach was based on behaviourism and contrastive analysis. The examples below reflect audiolingual teaching. It is evident that, even though the emphasis is on the oral language, students rarely use the language spontaneously. Teachers avoid letting beginning learners speak freely out of concerns that this would allow them to make errors. The errors, it is said, could become habits. So it is better to prevent these bad habits before they happen and ‘Get it right from the beginning.’

Example 1

(A group of 15-year-old students involved in an exercise based on the simple present of English verbs.)


S1And uh, in the afternoon, uh, I come home and uh, uh, I uh, washing my dog.
TI wash.
S1My dog.
TEvery day you wash your dog?
S1No. [ben]
S2Il n’a pas de chien! (= He doesn’t have a dog!)
S1Non, mais on peut le dire! (= No, but we can say we do!)

(Unpublished data from P. M. Lightbown and B. Barkman)

Clearly, in this case, the student’s real experience with his dog (or even the fact that he did or did not have a dog) was irrelevant. What mattered was the correct use of the simple present verb!

 

فصل ششم

یادگیری زبان دوم در کلاس درس

شش پیشنهاد برای تدریس در کلاس درس

نظریات زیادی برای بهترین شیوه یادگیری زبان دوم در کلاس درس مطرح شده است. همچنین، روش های تدریس و مواد آموزشی مختلفی برای پیاده سازی این نظریات مطرح شده اند. اما، تنها راه پاسخگویی به این سوال که (بهترین شیوه برای ترویج یادگیری زبان در کلاس درس کدام است؟) از طریق تحقیقی است که بصورت مشخص روابط بین آموزش و یادگیری را مورد مداقه قرار داده باشد.

در این فصل، ما شش پیشنهاد را برای آموزش زبان خارجه و دوم ارائه می کنیم و مثال هایی از تعامل کلاس درسی برای پیاده سازی این پیشنهادها ارائه می کنیم. در انتها، یافته های تحقیق را ارائه می کنیم تا اثربخشی این پیشنهادات مشخص شود. عناوین این پیشنهادها عبارتند از:

  1. از همان ابتدا درست عمل کنید
  2. فقط گوش دهید.... و بخوانید
  3. بیایید صحبت کنیم
  4. دو برای یک
  5. تدریس مواردی که قابل تدریس هستند
  6. در پایان نیز خوب عمل کنید

  به منظور ارزیابی پیشنهادات از شیوه کلاس درسی، ما باید از رویکردهای مختلف تحقیقاتی استفاده کنیم، از مطالعات کمی و در مقیاس بزرگ تا مطالعات کیفی عمیق. همانطور که در فصل 5 دیدیم، تحقیقات کمی شاید ضرورتا توصیفی باشند اما ممکن است تجربی هم باشند و بتوان از طریق آنها متغیرهای موثر بر یادگیری را کنترل کرد. هدف تحقیقات کمی معمولا شناسایی متغیرهای خاص و موثر بر یادگیری در محیط های مختلف و پیدا کردن روش هایی برای سنجش این اثرات است. این مطالعات اغلب فراگیران زیادی را بخود می بینند تا نتیجه گیری انجام شده دقت بیشتری داشته باشد.

در تحقیقات کیفی از جمله قوم نگاری و مطالعات موردی اغلب تعداد شرکت کنندگان کم است، شاید یک کلاس یا تنها یک یا دو فراگیر در آن کلاس.

این مهم نیست که چه چیزی کلی تر و عمومی تر است . این مهم است که از اتفاقی که در این کلاس رخ می دهد درک کاملی حاصل شود . درحالیکه پژوهش های کمی و کیفی در ارزیابی پیشنهاد های نظری از اهمیت بالایی برخوردار هستند ، اقدام پژوهی که توسط معلم در کلاس درس انجام می شود نیز برای پاسخ دادن به سوالات محلی ویژه مهم است . معلمان باتجربه باید بدانند که هرکاری مختص یک فضا است و لزوما در فضای دیگر بازخورد مثبتی نخواهد داشت .

ما در این فصل عمدتا بر روی مطالعات تجربی تمرکز می کنیم که برای بررسی فرضیه های مربوط به چگونگی تاثیر آموزش بر یادگیری زبان دوم طراحی شده اند . خوانندگان تشویق می شوند تا به خواندن بیشتر ادامه دهند و سوالات مرتبط را از طریق فعالیت های پژوهش در چارچوب محیط آموزشی و یادگیری مخصوص خودشان بررسی کنند .

1. از همان ابتدا درست کنید

" از همان ابتدا درست کنید " پیشنهادی است که نسبت به سایر پیشنهادها  دستورالعمل های بیشتری برای زبان دوم و خارجی ارائه می دهد . اگرچه تدریس ارتباطی زبان در برخی محیط ها گسترش یافته و شیوه ی غالب شده است ، رویکردهای مبتنی بر ساختار که در فصل 5 درباره آنها بحث شده ، به ویژه ترجمه گرامر ، همچنان رواج دارد .

مثال 1

( یک گروه از دانش آموزان پانزده ساله تمرینی انجام می دهند که درباره زمان حال ساده فعل های انگلیسی است . )

 

در این مورد ، مشخص است که تجربه واقعی دانش آموز با سگش ( یا حتی این واقعیت که او سگ داشت یا نداشت ) بی ربط بود . چیزی که مهم است ، استفاده صحیح از فعل در زمان حال ساده است !

مثال 2

( یک گروه از فراگیران داوزده ساله که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی می آموزند . )

معلم : پس از من تکرار کنید . آیا در یخچال کره است ؟

کلاس : آیا در یخچال کره است ؟

معلم : خیلی کمه ، مامان .

کلاس : خیلی کمه ، مامان .

معلم : آیا در یخچال گوجه فرنگی است ؟

کلاس : آیا در یخچال گوجه فرنگی است ؟

معلم : کمی هست ، مامان .

کلاس : کمی هست ، مامان . ( و غیره )

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 203 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .docx

حجم فایل:5,799 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل