تحقيق چينه نگاري و گسل شناسي گرگان

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته زمین شناسی (آموزش_و_پژوهش)

1-1- موقعيت جغرافيايي :

ناحیۀ مورد بررسی در مختصات جغرافیایی ' 00 ˚54  تا '30 ˚54  طول های شرقی و ' 30 ˚36 تا '00 ˚37  عرض های شمالی واقع شده است.

1-2- آب وهوا :

بر پایۀ تقسیمات اقلیمی ایران، آب وهوای ناحیۀ گرگان در شمال رشته کوه های البرز ازنوع معتدل خزری است. میانگین درجۀ حرارت در زمستانها 8 درجه و در تابستانها 26 درجه سانتی گراد می باشد.

1-3- موقعیت ناحیۀ گرگان در زمین شناسی ایران :

نیمۀ جنوبی ورقه مورد نظر از دیدگاه زمین شناسی ساختاری در نیمۀ البرز و پهنۀ گرگان - رشت قرارداشته ولی نیمۀ شمالی آن با نگرش به رخنمون واحد سنگی موجود در دشت گنبد کاووس و نتایج بدست آمده از گمانۀ اکتشافی که توسط شرکت ملی نفت ایران در دشت گرگان زده شده است، بیشتر به

1-4- چینه نگاری :

1-4-1- اردوسین پسین (0sCL)

کهن ترین واحد سنگی رخنمون یافته، سنگ های دگرگونه ای است که به شیستهای گرگان معروف است. این واحد سنگی، کوههای کم بلندا  را پدید

-4-1-1- سازند خوش ییلاق (DKH)

این واحد سنگی در جنوب روستاهای حاجی آباد و زیارت، گسترشی به نسبت وسیع دارد. بطورکلی مجموعه ای تکتونیزه و بهم ریخته است و از مجموعۀ آهک های مارنی نازک از زغال، آهک ماسه ای وآهک دولومیتی متوسط تا ضخیم، لایه ای همراه با دیاباز

1-4-2-1-کربونیفر زیرین- میانی

در مجاورت رودخانۀ اردکان، نهشته های هم ارز سازند مبارک دیده میشود که در مقایسه با سازند خوش ییلاق گسترش کمتری دارد. این واحد سنگی در قاعده از10-7 متر ماسه سنگ کوارتزیتی ضخیم لایه تا خیلی ضخیم، سنگ آهک ماسه ای با قلوه های سلیسی و پوسته

1-4-2-2- سازند قزل قلعه (کربونیفر میانی-بالایی)

در امتداد رودخانۀ رادکان، بر روی سازند مبارک لایه هایی از ماسه سنگ، شیل، مارن وآهک تا آهک دولومیتی جای داردکه از دور به رنگ صورتی، سبز، خاکستری و ... به نظر
می رسد و ضخامت آن 350 متر می باشد.

1-4-3- پرمین :

1-4-3-1- سازند درود (pd)

پایین ترین بخش از ردیف رسوبی

1-4-3-2- سازند روته (Prl,m)

این واحد با ضخامتی حدود

1-4-3-3- سازند شن (Prsh,l)

- تریاس :

1-4-4-1- سازند الیکا (TRE)

در این منطقه گسترش کمی دارد. معمولاً

1-4-5- ژوراسیک :

1-4-5-1- سازند شمشک (js)

این سازند در محدودة ورقة گرگان

1-4-6- کرتاسه :

1-4-6-1- واحد (ku1ml)

سازندهای مربوط به این

1-4-7- ائوسن (مربوط به دوران ترشیری) :

1-4-7-1- واحد (ELm,t)

توالی سنگی این واحد به دلیل تکتونیزه بودن بدرستی مشخص نیست اما می توان برای آن مجموعه ای از مارن و توف های ماسه دار به رنگ قرمز تا

1-5- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک منطقه :

در مجموع ناحیۀ گرگان از سه واحد ساختمانی تشکیل شده است :

1- ناحیۀ ساختمانی کپه داغ

1-5-1- چین ها :

 در دو پهنة البرز وگرگان - رشت رژیم تکتونیکی از نوع فشارشی و روند محوری چین های ناحیه، ازگسل های راندگی یا معکوس با راستای

الف) ناودیس جهان نما : در نیمۀ جنوبی

ب) ناودیس سرخ گریه (چمن ساور) : ناودیسی

ج) تاقدیس چهارباغ : در شمال رودخانۀ

د) ناودیس تنگ شمشیر بر : جهت

-گسل ها :

گسل های این ناحیه عمدتاً معکوس و ر

2-1-گسل پوشیدۀ گرگان (خزر) :

این گسل از جمله مهمترین گسل های موجود در منطقه می باشد که با طول حدود 600 کیلومتر و در راستای کلی شرقی - غربی حد بین کوه و دشت را از استان گیلان تا استان خراسان طی می کند. این گسل از سمت شرق، پس از عبور از دشت

5-2-2-گسل رادکان :

گسلی است از نوع راندگی

-5-2-3-گسل شمال البرز :

این گسل جداکنندة دو پهنة ساختاری گرگان - رشت و البرز است. گسلی از نوع معکوس با شیب 80 درجه به سمت شمال غربی و راستای تقریبی

2-4-گسل شاهکوه :

این گسل در پهنۀ البرز، در دامنۀ شمالی

 

جدول 1-1- فهرست گسل های مهم محدودۀ مورد مطالعه به شعاع 150 کیلومتری

1-6- خصوصیات کلی لرزه خيزي منطقه :

تاریخچۀ لرزه خیزی ایران نشان می دهد که ایران

انتخاب و جهت طراحي های سازه ای از آن استفاده شود.

همچنین به دلیل عدم حفاری تا عمق 30 متر، امکان شناسایی تیپ خاک وجود ندارد، ولی با توجه به جدول شمارۀ 4 بند 2-3-5 آئین نامۀ 2800 زلزله و بند

شکل 1-2- نمودار طیف طرح برای زمین های نوع III و IV در مناطق با خطر لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد

 

دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته زمین شناسی (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 366 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:616 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل