فایل های دسته بندی رشته تاریخ - صفحه 1

پروژه بررسي باستان شناسي پارك ملي گلستان

مقاله بررسي باستان شناسي پارك ملي گلستان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق زندگينامه مهرداد بهار

تحقيق زندگينامه مهرداد بهار

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت انقلاب سفيد شاه

پاورپوينت انقلاب سفيد شاه

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اقدامات و سرمايه گذاري هاي محمدرضاشاه در كشورهاي ديگر و سرنوشت سرمايه ها پس از انقلاب

مقاله اقدامات و سرمايه گذاري هاي محمدرضاشاه در كشورهاي ديگر و بلوكه شدن آن پس از انقلاب

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق اقدامات محمدرضاشاه بين سالهاي 1320 تا 1332

تحقيق اقدامات محمدرضاشاه بين سالهاي 1320 تا 1332

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق مكان هاي تاريخي و آثار باستاني شهر مشهد

تحقيق مكان هاي تاريخي و آثار باستاني شهر مشهد

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق معرفي استان اصفهان

تحقيق معرفي استان اصفهان مرتب و بخش بندي شده مخصوص تحقيق مدارس

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت باستان شناسی پیش از تاریخ ایران محوطه باستانی اریسمان

پاورپوينت باستان شناسی پیش از تاریخ ایران محوطه باستانی اریسمان

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تاثیر نفوذ فرهنگی غرب برچند ارزشی شدن هویت فرهنگی ایرانیان عصر قاجار

مقاله تاثیر نفوذ فرهنگی غرب برچند ارزشی شدن هویت فرهنگی ایرانیان عصر قاجار

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی