فایل های دسته بندی رشته مهندسی پزشکی (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

پاورپوينت انکوباتور نوزاد

پاورپوينت انکوباتور نوزاد

قیمت : 43,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت كتاب ليزر و كاربردهاي آن در پزشكي محمد عترتي خسروشاهي

پاورپوينت كتاب ليزر و كاربردهاي آن در پزشكي محمد عترتي خسروشاهي

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت و word چشم مصنوعي

پاورپوينت و word چشم مصنوعي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تصويرگيری به روش تشدید مغناطيسی MRI (Magnetic Resonance Imaging)

پاورپوينت تصويرگيری به روش تشدید مغناطيسی MRI (Magnetic Resonance Imaging)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت اكوكارديو گرافي

پاورپوينت اكوكارديو گرافي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل