فایل های دسته بندی رشته کشاورزی و محیط زیست (کارآموزی_و_گزارشات) - صفحه 1

تحقیق جنگل ناهارخوران استان گلستان

تحقیق جنگل ناهارخوران استان گلستان

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش آزمايشگاه اثر پتانسیل آب بر جوانه زدن بذر

دانلود گزارش آزمايشگاه اثر پتانسیل آب بر جوانه زدن بذر - هدف: بررسی seed priming و نقش آب در گیاه که به چه میزان آب را جذب می‌کند و به چه صورت‌هایی روی گیاه تأثیر می‌گذارد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کار آزمایشگاه گیاه شناسی

گزارش کار آزمایشگاه گیاه شناسی هاي خرزهره و كرك زيتون و شمعداني و تك لپه اي و تره و پياز و نعناع

قیمت : 52,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل