فایل های دسته بندی رشته مدیریت (مقالات_و_تحقیقات) - صفحه 1

پروپوزال رابطه مديريت با مشتري (CRM) با هوشمندي رقابتي و بهره وري در باشگاه هاي ورزشي شهر گرگان

پروپوزال رابطه مديريت با مشتري با هوشمندي رقابتي و بهره وري در باشگاه هاي ورزشي شهر گرگان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده بررسي قطع اجراي سياست مطالعه موردي سياست هاي سازماني در انگلستان 2016

ترجمه مقاله Exploring the disconnect in policy implementation: A case of enterprise policy in England مقاله ترجمه شده بررسي قطع اجراي سياست مطالعه موردي سياست هاي سازماني در انگلستان 2016

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده 2011 اعتبارسنجي تجربي از ارزيابي سياست هاي عمومي مدل هاي ارزيابي و كيفيت شواهد

ترجمه مقاله Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence مقاله ترجمه شده 2011 اعتبارسنجي تجربي از ارزيابي سياست هاي عمومي مدل هاي ارزيابي و كيفيت شواهد 2011

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده بررسی تاثیر انواع ریسک و کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونی

ترجمه مقاله بررسی تاثیر انواع ریسک و کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک ملی ایران: مطالعه موردی، مدیران واحدهای تولیدی شهرکتهای صنعتی استان گلستان- An investigation to the effects of risk and quality of services on e-banking customer satisfaction: Case study industri

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل