فایل های دسته بندی رشته ادبیات - صفحه 1

مقاله سمبوليسم عرفاني

مقاله سمبوليسم عرفاني

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله استعاره هاي نو و چندلايه در شعر خاقاني

مقاله استعاره هاي نو و چندلايه در شعر خاقاني

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله استعاره هاي نو و تركيب آفريني در اشعار خاقاني

مقاله استعاره هاي نو و تركيب آفريني در اشعار خاقاني

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله استعاره هاي ترکيبي، گونه اي نويافته از استعاره در سروده هاي خاقاني شرواني

مقاله استعاره هاي ترکيبي، گونه اي نويافته از استعاره در سروده هاي خاقاني شرواني

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق بررسي شعر نو در ادبيات ايران

تحقيق بررسي شعر نو در ادبيات ايران

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله انواع مکاتب در ادبيات و هنر

مقاله انواع مکاتب در ادبيات و هنر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله دانشمندان نیشابور

مقاله دانشمندان نیشابور

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اسطوره شناسی و معرفي رستم

مقاله اسطوره شناسی و معرفي رستم

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زندگي و آثار ويكتور هوگو

زندگي و آثار ويكتور هوگو

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی