فایل های دسته بندی رشته ادبیات (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

فایل بررسي مفاهيم و اصطلاحات مشاوره در مثنوي معنوي مولانا

پروژه اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوي معنوي مولانا

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل شيخ صنعان در آينه نگاه عطار و حافظ و تفاوت ديدگاه هاي آنها

مقاله شيخ صنعان در آينه نگاه عطار و حافظ و تفاوت ديدگاه هاي آنها

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل سمبوليسم عرفاني

مقاله سمبوليسم عرفاني

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل استعاره هاي نو و چندلايه در شعر خاقاني

مقاله استعاره هاي نو و چندلايه در شعر خاقاني

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل استعاره هاي نو و تركيب آفريني در اشعار خاقاني

مقاله استعاره هاي نو و تركيب آفريني در اشعار خاقاني

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل استعاره هاي ترکيبي، گونه اي نويافته از استعاره در سروده هاي خاقاني شرواني

مقاله استعاره هاي ترکيبي، گونه اي نويافته از استعاره در سروده هاي خاقاني شرواني

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق بررسي شعر نو در ادبيات ايران

تحقيق بررسي شعر نو در ادبيات ايران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل انواع مکاتب در ادبيات و هنر

مقاله انواع مکاتب در ادبيات و هنر

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل دانشمندان نیشابور

مقاله دانشمندان نیشابور

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی