فایل های دسته بندی رشته بیمه (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

فایل ساختار بيمه و تعريفات آن از نگاه مسئوليت مدني تا انواع حوداث مشمول بيمه

مقاله ساختار بيمه و تعريفات آن از نگاه مسئوليت مدني تا انواع حوداث مشمول بيمه

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل