فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

گزارش كار تعيين دماي انحلال پتاسيم نيترات

گزارشكار تعيين دماي انحلال پتاسيم نيترات

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش آزمایشگاه شیمی سینتیک پلیمرزاسیون

دانلود گزارش آزمایشگاه شیمی سینتیک پلیمرزاسیون - آزمايش سنتز پلی استایرن –پلیمرزاسیون زنجیره ای رادیکال آزاد-پلیمرزاسیون در محیط توده ای

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل